DARMOWA DOSTAWA OD 999 ZŁ

OSTATNIE SZTUKI W %

KUP I ZAPŁAĆ ZA 30 DNI DZIĘKI PAYPO

U

Regulamin

§ 1 Wstępne postanowienia

1. Sklep internetowy, działający pod domeną https://kadiboutique.pl/ funkcjonuje na podstawie niniejszego wzorca Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktów, procedurę reklamacji, rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, zasady tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każda osoba korzystająca z usług elektronicznych sklepu https://kadiboutique.pl/ zobowiązana jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Ustawy o prawach konsumenta,
Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
Kodeksu cywilnego,
oraz inne przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy dokument.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kadiboutique.pl/
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep https://kadiboutique.pl/ na rzecz użytkowników.
Formularz kontaktowy – narzędzie umożliwiające komunikację elektroniczną.
Konto – indywidualnie przypisane miejsce w systemie informatycznym sklepu, zawierające dane użytkownika oraz historię jego zamówień.
Zamówienie – oświadczenie woli użytkownika, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży produktu.
Sprzedawca, Usługodawca – Klaudia Archacka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kadi Boutique Klaudia Archacka, z siedzibą przy ulicy Juliusza Kossaka 1, 85-307 Bydgoszcz; NIP: 9532785489, REGON: 520079602, e-mail: kontakt@kadiboutique.pl , telefon: 530315110
Użytkownik, Klient – osoba korzystająca z usług świadczonych przez Sklep.

§ 3 Informacje o produktach i zamówieniach

1. Sklep https://kadiboutique.pl/ oferuje sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.
2. Wszystkie produkty oferowane są nowe i legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. Ceny produktów są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.
5. Sklep informuje o cenach, promocjach i obniżkach cen produktów w sposób jednoznaczny.
6. Zamówienia można składać 24/7 za pomocą formularza dostępnego na stronie.
7. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta w sklepie.

§ 4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga wcześniejszego złożenia zamówienia.
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
3. Umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b) w rozwiniętej zakładce „Twój koszyk” kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności” u dołu strony,

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić́ dostawa zamówionych Produktów,

d) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy podać nazwę firmy oraz NIP.

e) wybrać formę płatności za zamówione Produkty,

f) zapoznać się z regulaminem

g) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

5. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.

§ 5 Płatności

1. Sklep udostępnia różne formy płatności: płatność elektroniczna lub płatność za pomocą PayPo. 

2. Produkt/produkty zostaną wysłane po opłaceniu złożonego zamówienia.

§ 6 Dostawa

1. Koszty dostawy pokrywa klient, a ich wysokość jest ustalana w trakcie składania zamówienia.
2. Czas dostawy składa się z czasu kompletowania i czasu dostawy przez przewoźnika.

§ 7 Reklamacja produktu

1. Produkty objęte są gwarancją producenta.
2. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@kadiboutique.pl
3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1 .Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia umowa jest uznawana za niezawartą.

§ 9 Ochrona danych osobowych i własność intelektualna

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie treści zamieszczone w sklepie są chronione prawem autorskim.

§ 10 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku sporów z klientami będącymi konsumentami, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się oddać zakupiony w naszej placówce przedmiot, tutaj znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu zwrotu.
Zwróć uwagę, że na odstąpienie od umowy i zwrot towaru masz zaledwie 14 dni od momentu jego odbioru. Wszelkie zwroty dokonywane po tym okresie nie będą przyjmowane.

1 – PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI ZWROTNEJ
Starannie spakuj i zabezpiecz zwracany artykuł, najlepiej tak, jak został pierwotnie przekazany.

2 – WYSYŁKA PRZESYŁKI ZWROTNEJ DO NAS
Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą przez nas przyjmowane, za wysyłkę zwracanego produktu odpowiadasz Ty.

Kadi Boutique
Kossaka 1, 85-301 Bydgoszcz

KROK 3 – OCZEKIWANIE NA ZWROT ŚRODKÓW
Zwrot środków finansowych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.
Środki zostaną zwrócone przy użyciu tej samej metody płatności, która była wykorzystana przy dokonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy nabyty w naszym sklepie towar przybył do Ciebie w stanie uszkodzonym, z brakami, niekompletny lub w inny sposób nie odpowiada warunkom umowy, masz możliwość wniesienia reklamacji. Okres, w którym przyjmujemy reklamacje, wynosi 2 lata od daty odebrania produktu.
Należy zwrócić uwagę, że podstawą do złożenia reklamacji jest stwierdzenie, że towar nie spełniał wymogów już w chwili jego dostarczenia.